Travel Gontowiec Blog  |  Wiki Kielakowie.com  |  GP Archive  |  Search the entire GP service  |  HELP  |  Register for a User Account

Kielakowie.com

Our Family's Journey Through Time

Branches


Tree:  

Matches 1 to 50 of 50

 #   Description   Tree Name   Starting Individual   Individuals   Families 
1 Agilolfingowie Drzewo Rodziny Kielaków  2 1 
2 Alaholfingowie Drzewo Rodziny Kielaków  150 57 
3 Alemanowie Drzewo Rodziny Kielaków  3 2 
4 Amalowie Drzewo Rodziny Kielaków  19 11 
5 Andegawenowie Drzewo Rodziny Kielaków  8 2 
6 Arpadowie Drzewo Rodziny Kielaków  8 4 
7 Babenbergowie Drzewo Rodziny Kielaków  5 2 
8 Białyszewscy herbu Prus Drzewo Rodziny Kielaków  134 49 
9 Gąsiorowscy z Baboszewa Drzewo Rodziny Kielaków Wojciech Gąsiorowski 117 42 
10 Gepidowie Drzewo Rodziny Kielaków król Gepidów Andaryk 61 38 
11 Grużewscy herbu Lubicz Drzewo Rodziny Kielaków  232 97 
12 Gutowscy herbu Ślepowron Drzewo Rodziny Kielaków  283 117 
13 Hunowie Drzewo Rodziny Kielaków władca Hunów Uldin 37 25 
14 Jagielscy Drzewo Rodziny Kielaków Józef Jagielski 2 1 
15 Jeżewscy linia A Drzewo Rodziny Kielaków Mikołaj Bolesta Jeżewski 13 2 
16 Jeżewscy linia B Drzewo Rodziny Kielaków  0 0 
17 Jeżewscy linia C Drzewo Rodziny Kielaków  0 0 
18 Karolingowie Drzewo Rodziny Kielaków biskup św. Arnulf de Metz 151 58 
19 Kielakowie Drzewo Rodziny Kielaków Living 10,900 4,903 
20 Konradyni Drzewo Rodziny Kielaków  1 1 
21 Kurowie herbu Kur Drzewo Rodziny Kielaków Stanisław Kur 395 146 
22 Leszczyńscy Drzewo Rodziny Kielaków  86 35 
23 linia lidzka Drzewo Rodziny Kielaków  25 8 
24 linia olańska Drzewo Rodziny Kielaków  28 13 
25 linia taboryska Drzewo Rodziny Kielaków  51 14 
26 Longobardowie Drzewo Rodziny Kielaków  216 92 
27 Luitpoldingowie Drzewo Rodziny Kielaków  16 4 
28 Męczyńscy herbu Prus Drzewo Rodziny Kielaków  306 123 
29 Merowingowie Drzewo Rodziny Kielaków król Franków Meroweusz 84 40 
30 Mliccy Jarnoldowie herbu Dołęga Drzewo Rodziny Kielaków Arnold Mlicki 858 394 
31 Piastowie Drzewo Rodziny Kielaków  110 24 
32 Piastowie kujawscy Drzewo Rodziny Kielaków  21 6 
33 Piastowie mazowieccy Drzewo Rodziny Kielaków  20 2 
34 Piastowie małopolscy Drzewo Rodziny Kielaków  7 1 
35 Piastowie śląscy Drzewo Rodziny Kielaków  16 6 
36 Piastowie wielkopolscy Drzewo Rodziny Kielaków  20 1 
37 Potomkowie Józefa Kielaka Drzewo Rodziny Kielaków  242 81 
38 Potomkowie Marcina Kielaka Drzewo Rodziny Kielaków  0 0 
39 Przemyślidzi Drzewo Rodziny Kielaków  18 8 
40 Przodkowie Szymańskich Drzewo Rodziny Kielaków Living 254 78 
41 Rościszewscy A - potomkowie Jakuba Drzewo Rodziny Kielaków Jakub Rościszewski 233 107 
42 Rościszewscy B - potomkowie Adama Drzewo Rodziny Kielaków Adam Rościszewski 200 105 
43 Rościszewscy C - potomkowie Mikołaja Drzewo Rodziny Kielaków Mikołaj z Borkowa Rościszewski vel Borkowski 90 60 
44 Rościszewscy D - potomkowie Jana Drzewo Rodziny Kielaków Stanisława Chęcińska 0 0 
45 Rościszewscy E - potomkowie Hieronima Drzewo Rodziny Kielaków Hieronim ze Skrwilna Rościszewski 1 0 
46 Rościszewscy F - potomkowie Pawła Ziemaka Drzewo Rodziny Kielaków Paweł Ziemak z Rościszewa Rościszewski 161 62 
47 Rurykowicze Drzewo Rodziny Kielaków  8 3 
48 Wandalowie Drzewo Rodziny Kielaków  481 182 
49 Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank Drzewo Rodziny Kielaków  458 169 
50 Wołowscy herbu Prus II Drzewo Rodziny Kielaków  190 79 

Webmaster Message

We do not perform individual genealogical research.