arrow
Blog Gontowiec Podróżny  |  Wiki Kielakowie.com  |  FORUM  |  Pomoc  | 

treeKielakowie.com

podróże naszej rodziny w czasie

Przypisy


Drzewo:  

Wyniki 1 do 50 z 7,443

      1 2 3 4 5 ... 149» Dalej»

 #   Przypisy   Dotyczy 
1
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=6&zs=0655d&sy=136&kt=2&skan=075-078.jpg 
Sasin, Feliksa (I218606)
 
2
Kapłan udzielający ślubu: ks.proboszcz Langhangi Kacper
 
Rodzina: Florian Kielak / Marianna Kielak (z domu Marcinkiewicz) (F601)
 
3
Płock. Na podstawie artykułu 94 Kodeksu Obywatelskiego Carstwa Polskiego przystąpiliśmy do spisania aktu zawarcia związku małżeńskiego i oświadczamy, że dwunastego/ dwudziestego czwartego dnia Maja bieżącego roku o godzinie siódmej po południu, w obecności świadków Pawła Całki, czterdzieści lat i Jana Majczyka, trzydzieści lat liczącego od urodzenia, obu włościan ze wsi Bromierz zawarty został religijny związek małżeński między Józefem Janem Warzyńskim, dwadzieścia sześć lat liczącym kawalerem, murarzem, synem zmarłych Mariana i Teodozji urodzonej Jabłońskiej, małżonków Warzyńskich, urodzonym we wsi Rumunki Wichowo (Witkowo?) w powiecie lipnowskim, trzydziestego obecnie w Płocku mieszkającym; i Anielą Kaczorowską, panną, córką Pawła i Jadwigi urodzonej Mioduskiej, małżonków Kaczorowskich, urodzoną w Płocku i tu przy rodzicach mieszkającą, dwadzieścia lat liczącą od urodzenia. Ślub ten poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne ogłoszone w Płockim parafialnym kościele w dniach dwudziestym pierwszym Kwietnia/ trzecim Maja, dwudziestym ósmym Kwietnia/ dziewiątym Maja i piątym/ siedemnastym Maja bieżącego roku. Obecni osobiście na obrzędzie ślubu rodzice nowopoślubionej udzieli ustnie pozwolenia na zawarcie związku. Nowopoślubieni oświadczyli, że nie zawierali żadnej umowy przedślubnej. Ślubu udzielił ksiądz Leon Radwański, proboszcz parafii Rogotwórskiej na podstawie wyżej przedstawionego zezwolenia wydanego przez Księdza Kazimierza Wielońskiego (?), Proboszcza Płockiego . Akt ten po przeczytaniu obecnym osobiście stronom, Nami i nimi podpisano.
Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego Ksiądz – podpis nieczytelny
Józef Ważyński, Aniela z Kaczorowskich Ważyńska,
Wincenty Ważyński, Ignacy Bromkie. 
Rodzina: Józef Jan Ważyński / Aniela Ważyńska (z domu Kaczorowska) (F2856)
 
4
syn Stanisława i Klary Krzemińskiej 
Kuciński, Konstanty (I218656)
 
5
W akcie podawane jest wszędzie nazwisko Warzyński, natomiast małżonkowie i świadek podpisują się Ważyński 
Rodzina: Józef Jan Ważyński / Aniela Ważyńska (z domu Kaczorowska) (F2856)
 
6
Historia Rodziny Zapaśników https://rodzinazapasnik.wordpress.com/  
Zapaśnik, Stanisław (I71529)
 
7 akt nr 138/1834, wg indeksujących Perzanowski, syn Rocha lat 40 i Ewy Sasin lat 33 Puzanowski vel Perzanowski, Stanisław (I38307)
 
8 akt nr 25/1894 Sasin, Józef (I38896)
 
9 Klembów akt nr 79/1908, wiek 1.5 roku Sasin, Franciszka (I38239)
 
10 "...z litości dworu utrzymywana..." Brucka, Józefa (I112784)
 
11 "Urodzona w państwie pruskimGutkowska, Józefa Zdziarska (I43112)
 
12 "Przez przypadek nieszczęśliwy utonął w Wiśle" Jabłoński, Józef (I64769)
 
13 "Wdowiec rozwodowy" i panna Rodzina: Wincenty Goślicki / Antonina Goślicka (z domu Rzeszotarska) (F9649)
 
14 "z nieprawego łoża" Rodzina: NN NN / Antonina Kurzątkowska (z domu Grabowska) (F38267)
 
15 "z nieprawego łoża" Rodzina: NN NN / Agnieszka Szatkowska (z domu Chyczewska) (F38279)
 
16 (brak metryki) Rodzina: Franciszek Sławęcki / Bogumiła Sławęcka (z domu Łuszczewska) (F33755)
 
17 (informacja z książki Edwarda Lewandowskiego "Nekropolie Ciechanowa - Cmentarz Parafialny przy ulicy Płońskiej") Kroczewska, Leokadia Marianna Sokolnicka (I23558)
 
18 (kawaler SASIM lat 25 – czeladnik kowalski ur. i zam. w Mińsku Mazowieckim, syn Piotra i Anny z Dąbrowskich oraz panna córka Michała i Teresy z Czerwińskich, zam. w Górkach na gospodarstwie, świadkami: Stanisław Ładno lat 38 i Jan Ładno lat 28 – obaj gospodarze w Górkach). Rodzina: Jan Sasin vel Sasim / Józefa Sasin (z domu Wojdyga) (F13449)
 
19 (Obra - cystersi)

1773.20/8. + + PMD Michał Ważyński, pisarz W. Ks. Lit. i jego żona Grabowska ultima die 20 Aug. 
Skarbek-Ważyński, Michał (I7983)
 
20 (Oryginalna pisownia)
Działo się to w Wsi Zagrobie dnia dwudziestego ósmego Lutego/jedenastego Marca tysiąc ośmset czterdziestego Roku o godzinie trzeciej po południu. Stanisław Żelażkiewicz lat trzydzieści pięć i Antoni Stalmaszczak lat pięćdziesiąt dwa mający, obadwa Kopacze, w Wsi Smardzewie Włostach zamieszkali i oświadczyli, iż w dniu wczorajszym Miesiąca i Roku bieżących o godzinie wpułdo jedenastej w nocy umarł Jan Przedpełski syn Bonifacego i Maryanny z Sochockich Przedpełskich obywateli cząstkowych w Wsi Smardzewie zamieszkałych tygodni siedm mający. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Jana Przedpełskiego Akt ten Stawającym przeczytany a przez Nas podpisany został.
X. Kawecki Proboszcz Parafii Zagroba
 
Przedpełski, Jan (I5830)
 
21 (Oryginalna pisownia)
Działo się to w wsi Zagrobie dnia dwunastego/dwudziestego czwartego Marca tysiąc ośmset czterdziestego roku o godzinie wpułdo czwartej po południu. Stawił się Wielmożny Bonifacy Przedpełski Dziedzic części na wsi Smardzewie zamieszkały lat siedmdziesiąt mający, w obecności Xiędza Jana Trzcińskiego Wikaryusza Bodzanowskiego lat dwadzieścia siedm liczącego i Jana Zielińskiego Wyrobnika z Smardzewa lat trzydzieści mającego i okazał nam Dziecię płci Męskiej urodzone dnia dzisiejszego o godzinie dwunastej w nocy z Jego Małżonki Maryanny z Sochockich lat trzydzieści dwa mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imię Jan a rodzicami jego chrzestnymi byli wyżej wspomniany Xiądz Jan Trzciński i Józefa Gutkowska. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany podpisany został
Xiądz M… Wikaryusz Parafii Zagroba

W jednym z aktów zaistniała pomyłka w dacie, ale w którym??? 
Przedpełski, Jan (I5830)
 
22 (Pisownia oryginalna)
Działo się w mieście Jadowie dnia dwudziestego pierwszego Listopada tysiąc ośmset czterdziestego pierwszego roku o godzinie czwartej po południu. Wiadomo czynimy, że w obecności Stanisława Gierdak Gospodarza lat pięćdziesiąt pięć maiącego w Woytach zamieszkałego i Pawła Brodowicza lat sześćdziesiąt ośm maiącego sługi kościelnego w Jadowie zamieszkałego na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Janem Kielak wdowcem lat maiącym trzydzieści dwa, po zmarłej żonie Józefy z Mikulskich urodzonym w Wólce z Józefa i Apolonii ? z Krysików małżonków w Jadowie z wyrobku się utrzymującym, a Katarzyną Siwińską Panną maiącą lat dwadzieścia pięć urodzoną w Borkach z Ignacego i Brygidy małżonków Siwińskich w Jadowie na służbie zostającą – obudwóch rodzice iuż są zmarli. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach siódmym, czternastym i dwudziestym pierwszym Listopada roku bieżącego w Kościele parafialnym Jadowskim. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Nowi małżonkowie oświadczają iże umowy przedślubnej nie zawarli. Akt ten stawaiącym i świadkom pisać nie umiejącym przeczytany przez nas tylko podpisany został.
X. Fr. Sławianowski Wikary Jadowski
 
Rodzina: Jan Kielak / Katarzyna Brogowska (z domu Siwińska) (F2645)
 
23 (pisownia oryginalna)
Działo się w Mieście Jadowie dnia dwunastego Maja Tysiąc Ośmset Dwudziestego Ósmego Roku o godzinie siódmej po południu. Stawił się Jan Kielak, Oyciec, Wyrobnik Włościanin tu w Jadowie zamieszkały, lat dwadzieścia ośm mający w asystencji Floryana Łonia lat czterydzieści dwa tudzież Macieja Traczyka lat trzydzieści sześć mających, obydwóch Gospodarzy tu w Jadowie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone tu, w Jadowie dnia dzisiejszego o godzinie trzeciej rano z jego Małżonki Józefy z Mikulskich trzydzieści lat mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Stanisław a rodzicami jego chrzestnymi byli wyżej wspomniany Floryan Łoń i Ludwika Loniewska.
Akt ten Stawającemu i Świadkom przeczytany, a gdy ci pisać nie umieją, przez nas podpisany został

Xiądz Jan Panutnik Wikary delegowany w zastępstwie Proboszcza
 
Kielak, Stanisław (I6402)
 
24 (pisownia oryginalna)
Działo się w Mieście Jadowie dnia siedemnastego Maja Tysiąc Ośmset Trzydziestego Trzeciego Roku o godzinie szóstej po południu. Stawił się Jan Kielak, Oyciec, ze służby utrzymujący się, lat trzydzieści pięć liczący tu w Jadowie zamieszkały w obecności Józefa Wierzbickiego lat trzydzieści dziewięć i Michała Dul lat czterdzieści trzy liczących, z wyrobku utrzymujących się obydwóch tu w Jadowie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Jadowie na dniu wczorajszym o godzinie ósmej rano z jego Małżonki Józefy z Mikulskich lat trzydzieści ośm liczącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Maryanna a rodzicami jego chrzestnymi byli wspomniany Józef Wierzbicki i Teresa Pękalina.
Akt ten Stawającym przeczytany, a gdy ci pisać nie umieją, przez nas podpisany został

Xiądz Adam Dobrowolski Proboszcz Jadowski
 
Kielak, Marianna (I6405)
 
25 (Pisownia oryginalna)
Roku tysiąc ośmset dwudziestego piątego, dnia piątego miesiąca Lutego. Przed nami Proboszczem Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Jadowskiej, Powiatu Stanisławowskiego w Województwie Warszawskim stawił się Jan Kielak, młodzian liczący według złożonej przed nami metryki wyjętej z Xiąg Kościoła Sulejowskiego lat dwadzieścia cztery, w służbie w Jadowie zostający, w asystencji swej matki, Urszuli Kielakowej, wyrobnicy na Kątach Sulejowskich osiadłej, Oyciec zaś jego Józef Kielak już nie żyje, jak świadczy Sygnatura wyjęta z Kościoła Sulejowskiego, tudzież Panna Józefa Mikulska, mająca według złożonej przed nami metryki wyjętej z Xiąg Kościoła Jadowskiego lat dwadzieścia siedm, przy rodzicach swych, Ignacym i Maryannie Mikulskich Gospodarzy w Jadowie zamieszkałych zostająca, w przytomności tychże. Strony stawające żądają, ażebyśmy do ułożonego między niemi obchodu małżeństwa przystąpili, którego zapowiedzi uczynione były przede drzwiami naszego Domu Gminnego, to jest pierwsza dnia szesnastego a druga dwudziestego trzeciego miesiąca Stycznia bieżącego Roku o godzinie jedynastej przed południem w Niedzielę. Gdy o żadnym tamowaniu małżeństwa uwiadomieni nie zostaliśmy, a rodzice niniejszym na obchód małżeństwa zezwalają; przychylając się zatem do żądania stron po przeczytaniu wyżej wymienionych papierów i działu 6 Kodexu Cywilnego o małżeństwie, zapytaliśmy się przyszłego małżonka i przyszłej małżonki, czy chcą pobrać się ze sobą? Na co gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało, iż taka ich jest wola; ogłaszamy w imieniu prawa, iż Jan Kielak Młodzian z Panną Józefą Mikulską są połączeni z sobą węzłem małżeństwa. Czego spisaliśmy akt w przytomności Tadeusza Dzięcioła liczącego lat pięćdziesiąt służącego, Franciszka Sabali liczącego lat dwadzieścia służącego, Macieja Traczyka liczącego lat trzydzieści cztery, Szczepana Krola liczącego lat trzydzieści cztery, gospodarzy w mieście Jadowie zamieszkałych. Akt niniejszy stawającym przeczytany i przez nas podpisany został, jako że osoby w akcie wyrażone pisać nie umieją.
Xiądz Adam Dobrowolski Proboszcz i Urzędnik Stanu Cywilnego
 
Rodzina: Jan Kielak / Józefa Kielak (z domu Mikulska) (F1890)
 
26 (tekst oryginalny)

Akt 20

Czywino Górne

Roku tysiącznego ośmsetnego dziewiętnastego dnia pierwszego Miesiąca Grudnia o godzinie piątej w Wieczór przed Nami Proboszczem Parafiy Gralewskiey sprawuiącym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Gralewskiey Obwodu Mławskiego w Woiewództwie Płockim Urodzeni Stanisław Oyciec a mąż zmarłej lat siedmdziesiąt mieć sądzący y Maciey Syn lat trzydzieści mieć wnoszący obydwa Karwowscy stawili się z doniesieniem, iż Urodzona Apolonia Czywieńska niegdyś Urodzonych Jędrzeia Czywieńskiego i Konstancyi Ołubieńskiey Małżonków Córka a po niegdy Urodzonym Pawle Chyczewskim niegdy Urodzonych Macieya Chyszewskiego y Maryanny Zawidzkiey Małżonków Syna pierwszym Mężem, powtórnego teraz Urodzonego Stanisława Karwowskiego niegdy Urodzonych Adama Karwowskiego y Anny Starczewskiey Małżonków Syna żona w Wierze Świętey Rzymsko Katolickiey żyiąca lat siedmdziesiąt cztery posiadaiąca dnia onegdayszego o godzinie siódmey z rana w domie pod numerem siódmym stoiącym w Wsi zwaney Czywino Górne umarła zostawiwszy po sobie dzieci ośmioro, to iest z pierwszego Małżeństwa dzieci dwoie, to iest Syna Erazma Chyczewskiego lat pięćdziesiąt cztery mieć sądzącego y Curkę Antoninę z Chyczewskich Bońkowską, po niegdy Walentym Bońkowskim pozostałą Wdową w leciech pięćdziesiąt, z drugiego zaś Małżeństwa dzieci sześcioro, to iest Synów pięciu, to iest Antoniego w leciech czterdiestu pięciu, Kaietana w leciech trzydziestu ośmiu, Macieya rzeczonego w leciech trzydziestu trzech w Poznańskim mieszkaiącego i Kaietana (Jana ???) w leciech dwudziestu dziewięciu w Woysku Polskim zostaiącego tudzież Curkę iedną imieniem Aniela Żonę Urodzonego Franciszka Mystkowskiego w leciech trzydziestu trzech w Wsi zwaney Mystkowo Części Szlacheckich Dziedzica, którey to zeyścia ten Akt spisany donoszącym głośno y wyraźnie przeczytany, gdy ci pisać nie umieyą, szczególnie samotnie podpisał Xsiądz Sylwester Zieliński Proboszcz Parafiy Gralewskiey Urzędnik Stanu Cywilnego Gminy Gralewskiey

 
Karwowska, Apolonia Cywińska (I16981)
 
27 (tekst oryginalny)

Akt nr 7

Roku Tysiącznego Ośmsetnego Czternastego Dnia Dwudziestego Szóstego Października Miesiąca o godzinie Czwartej po południu. Przed Nami Proboszczem Blichowskim i Łubeckim sprawuiącym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Blichowskiej w Departamencie Płockim Powiecie Wyszogrodzkim stawili się Mateusz Leszczyński Gospodarz liczący lat czterdzieści Mąż i Jan Kraśniewski Sąsiad Umarłej, obydwa w Czyżewie zamieszkali i oświadczyli Nam iż Dnia Dwudziestego Trzeciego Miesiąca Października o godzinie czwartej z rana Roku bieżącego, Klara Tłuchowska (??) Gospodyni licząca lat czterdzieści sześć, zamieszkała w Czyżewie, Żona Mateusza Leszczyńskiego wyżej wyrażonego umarła w Domu pod Numerem Trzecim. Poczym Akt niniejszy Zeyścia po przeczytaniu onego stawaiącym podpisaliśmy, Świadkowie zaś pisać nie umieją.Xsiądz Ignacy Rynkowski Proboszcz Blichowski sprawuiący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego 
Leszczyńska, Klara Głuchowska (I6011)
 
28 (Tekst oryginalny)
Działo się to w mieście Jadowie dnia czwartego Grudnia Tysiąc ośmset czterdziestego trzeciego roku o godzinie szóstej po południu. Stawił się Jan Kielak Wyrobnik w Jadowie zamieszkały, lat czterdzieści trzy maiący; w obecności Antoniego Skowrońskiego, lat siedmdziesiąt i Pawła Brodowicza, lat sześćdziesiąt maiących, obudwu sług Kościelnych z Jadowa i okazał nam dziecię płci żenskiej urodzone tu w Jadowie dnia dzisiejszego o godzinie piątej po południu z iego Małżonki Katarzyny z Siwińskich, dwadzieścia pięć lat maiącej. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym przez niżej podpisanego nadane zostało imię Maryanna a Rodzicami iego chrzestnemi byli Andrzej Kalinowski furman i Maryanna Brodowiczowa. Akt ten stawaiącym i świadkom przeczytany, a gdy Ci pisać nie umieją, przez nas podpisany został.
Xiądz Antoni Czerwiński Wikaryusz Parafii Jadowskiej
 
Kielak, Marianna (I8362)
 
29 (Tekst oryginalny)
Działo się to w Mieście Jadowie dnia drugiego Czerwca Tysiąc ośmset trzydziestego trzeciego roku o godzinie czwartej po południu. Stawili się Jan Kielak Oyciec zmarłey lat trzydzieści trzy ze służby utrzymujący się i Michał Dul wyrobnik lat czterdzieści trzy obydway tu w Jadowie zamieszkali i oświadczyli, że dnia dzisiejszego o godzinie czwartej po południu umarła w Jadowie Maryanna córka oświadczaiącego Jana i Józefy z Mikułów małżonków lat trzydzieści ośm maiącej. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Maryanny, akt ten Stawającym przeczytany a gdy ci pisać nie umieją przez nas podpisany został.
Xsiądz Adam Dobrowolski Proboszcz Jadowski 
Kielak, Marianna (I6405)
 
30 (Tekst oryginalny)
Działo się to w Mieście Jadowie dnia dwudziestego pierwszego Stycznia Tysiąc ośmset trzydziestego pierwszego roku o godzinie pierwszej po południu. Stawili się Jan Kielak oyciec zmarłey służący lat trzydzieści i Michał Dul wyrobnik lat pięćdziesiąt obydwa zamieszkali w Jadowie i oświadczyli, że dnia wczorajszego bieżącego miesiąca i roku o godzinie drugiej po południu umarła w Jadowie Maryanna dni siedm maiąca córka oświadczającego Jana i Józefy z Mikułów małżonków. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Maryanny, akt ten Stawającym przeczytany a gdy ci pisać nie umieją przez nas podpisany został.
Xsiądz Adam Dobrowolski Proboszcz Jadowski
 
Kielak, Marianna (I6404)
 
31 (Tekst oryginalny)
Działo się to w mieście Jadowie dnia dwudziestego szóstego Września Tysiąc ośmset czterdziestego dziewiątego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawił się Jan Kielak Wyrobnik lat pięćdziesiąt maiący oyciec Dziecięcia Komornik zamieszkały w Jadowie w obecności Jana Wierzbickiego lat trzydzieści dwa i Mikołaja Dzięcioła lat czterdzieści ośm maiących obudwu Gospodarzy w Jadowie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męzkiej urodzone dnia dwudziestego czwartego bieżącego miesiąca z iego Małżonki Katarzyny z Siwińskich, trzydzieści cztery lat maiącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Mikołaj a Rodzicami iego chrzestnemi byli Frańciszek Michalik i Tekla Kozowa. Akt ten stawaiącym i świadkom przeczytany, a gdy Ci pisać nie umieją, przez nas podpisany został.
Xiądz Andrzej Trętowski Proboszcz Parafii Jadowskiej
 
Kielak, Michał (I8365)
 
32 (Tekst oryginalny)
Działo się to w Mieście Jadowie dnia ośmnastego Stycznia Tysiąc ośmset trzydziestego pierwszego roku o godzinie pierwszej po południu. Stawili się Jan Kielak oyciec zmarłego służący lat trzydzieści i Michał Dul wyrobnik lat pięćdziesiąt obydwa zamieszkali w Jadowie i oświadczyli, że dnia dzisiejszego bieżącego miesiąca i roku o godzinie drugiej po południu umarł w Jadowie Paweł dni sześć maiący syn oświadczającego Jana i Józefy z MikułówMikułów małżonków. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Pawła, akt ten Stawającym przeczytany a gdy ci pisać nie umieją przez nas podpisany został.
Xsiądz Adam Dobrowolski Proboszcz Jadowski
 
Kielak, Paweł (I6403)
 
33 (Tekst oryginalny)
Działo się to w mieście Jadowie dnia pierwszego Grudnia Tysiąc ośmset czterdziestego czwartego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawił się Jan Kielak Wyrobnik w Jadowie zamieszkały, lat czterdzieści cztery maiący; w obecności Stanisława Świeżaka, lat trzydzieści ośm gospodarza pańszczyźnianego i Pawła Brodowicza sługi Kościelnego lat sześćdziesiąt dwa maiących obudwu w Jadowie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci żenskiej urodzone tu w Jadowie dnia dzisiejszego o godzinie piątej po południu z iego Małżonki Katarzyny z Siwińskich, dwadzieścia cztery lat maiącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Maryanna a Rodzicami iego chrzestnemi byli wyżej wspomniany Stanisław Świeżak i Maryanna Panierzanka. Akt ten stawaiącym i świadkom przeczytany, a gdy Ci pisać nie umieją, przez nas podpisany został.
Xiądz Kajetan Trębicki Wikaryusz Parafii Jadowskiej
 
Kielak, Marianna (I8363)
 
34 (Tekst oryginalny)
Działo się to w mieście Jadowie dnia siedmnastego Września Tysiąc ośmset czterdziestego szóstego roku o godzinie dziesiątej przed południem. Stawił się Jan Kielak Wyrobnik w Jadowie zamieszkały, lat czterdzieści sześć maiący; w obecności Stanisława Świeżaka, gospodarza rolnego lat pięćdziesiąt i Pawła Brodowicza sługi Kościelnego lat sześćdziesiąt trzy maiących obudwu w Jadowie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Jadowie dnia piętnastego o godzinie ósmej rano miesiąca i roku bieżących z iego Małżonki Katarzyny z Siwińskich, dwadzieścia sześć lat maiącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Jan a Rodzicami iego chrzestnemi byli wyżej wspomniany Stanisław Świeżak i Magdalena Kukawa. Akt ten stawaiącym i świadkom przeczytany, a gdy Ci pisać nie umieją, przez nas podpisany został.
Xiądz Andrzej Trętowski Administrator Parafii Jadowskiej

 
Kielak, Jan (I8364)
 
35 (Tekst oryginalny)
Działo się to w Mieście Jadowie dnia szóstego Maia Tysiąc ośmset dwudziestego dziewiątego roku o godzinie ósmej przed południem. Stawili się Jan Kielak Oyciec zmarłego Wyrobnik lat trzydzieści i Maciej Traczyk lat trzydzieści cztery liczący Gospodarz obydway tu w Jadowie zamieszkali i oświadczyli, że w dniu wczorajszym o godzinie czwartej rano tu w Jadowie umarł Franciszek lat trzy maiący syn oświadczającego Jana i Józefy z Mikulskich Małżonków Kielaków z Jadowa. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Franciszka, akt ten Stawającym przeczytany a gdy ci pisać nie umieją przez nas podpisany został.
Xsiądz Jan Panufnik Wikary Delegowany w zastępstwie Proboszcza
 
Kielak, Franciszek (I8358)
 
36 (Tekst oryginalny)
Działo się to w mieście Jadowie dnia trzynastego Listopada Tysiąc ośmset czterdziestego drugiego roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się Jan Kielak Wyrobnik w Jadowie zamieszkały, lat czterdzieści dwa maiący; w obecności Mikołaja Jeżewskiego gospodarza Probostwa Jadowskiego, lat czterdzieści i Antoniego Skórowskiego sługi kościelnego, lat siedemdziesiąt maiących, obudwu z Jadowa i okazał nam dziecię płci męzkiej urodzone tu w Jadowie dnia wczorajszego o godzinie trzeciej po południu z iego Małżonki Katarzyny z Siwińskich, dwadzieścia cztery lata maiącej. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Andrzej a Rodzicami iego chrzestnemi byli wyżej wspomniany Mikołaj Jeżowski i Małgorzata Czerwińska. Akt ten stawaiącym i świadkom przeczytany, a gdy Ci pisać nie umieją, przez nas podpisany został.
Xiądz Antoni Czerniewski Wikaryusz Parafii Jadowskiej
 
Kielak, Andrzej (I8361)
 
37 (Tekst oryginalny)
Działo się w Mieście Jadowie dnia czternastego Stycznia Tysiąc ośmset trzydziestego piątego roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się Jan Kielak, Oyciec Wyrobnik tu w Jadowie zamieszkały lat trzydzieści sześć liczący w obecności Jana Świeżaka lat trzydzieści tudzież Macieja Traczyka lat czterdzieści maiących obydwóch Gospodarzy tu w Jadowie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci Męzkiej urodzone tu w Jadowie dnia dzisiejszego o godzinie ósmej z rana z jego Małżonki Józefy z Mikulskich lat trzydzieści siedm maiącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Józef a rodzicami jego chrzestnymi byli wyżej wspomniany Jan Świeżak z Maryanną Mikulską.
Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, a gdy ci pisać nie umieją, przez nas podpisany został
W zastępstwie X. Proboszcza X. Ludwik Depczyński
 
Kielak, Józef (I6411)
 
38 (Tekst oryginalny)
Działo się w Mieście Jadowie dnia dwudziestego trzeciego Grudnia Tysiąc ośmset trzydziestego ósmego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawił się Jan Kielak, Parobek w Jadowie zamieszkały lat czterydzieści liczący w przytomności Rafała Krajewskiego lat czterydzieści i Jana Sabali lat trzydzieści maiących obydwóch Gospodarzy w Jadowie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci Męzkiej urodzone w Jadowie na dniu dwudziestym pierwszym bieżącego miesiąca i roku o godzinie ósmej z rana z jego Małżonki Józefy z Mikułów lat czterdzieści dwa liczącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Adam a rodzicami jego chrzestnymi byli wyżej wspomniany Karol Chmielewski i Elżbieta Krajewska.
Akt ten stawającemu i świadkom pisać nie umiejącym przeczytany, przez nas podpisany został
Xsiądz Ignacy Kaczorowski
 
Kielak, Adam (I6822)
 
39 (Tekst oryginalny)
Działo się w Mieście Jadowie dnia jedynastego Sierpnia Tysiąc ośmset pięćdziesiątego pierwszego Roku o godzinie dziewiątej rano. Stawił się Stanisław Kielak, lat dwadzieścia jeden mający oyciec parobek zamieszkały w Jadowie w obecności Kazimierza Jobczyckiego lat pięćdziesiąt i Karola Mdzewskiego lat sześćdziesiąt mających, sług Kościelnych i okazał nam dziecię płci męzkiej urodzone w Jadowie dnia wczorajszego o godzinie ósmej rano z jego Małżonki Maryanny z Mdzewskich lat dwadzieścia trzy mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Józef a rodzicami jego chrzestnymi byli Józef Michalski i Maryanna Zakleczyna.
Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany i gdy ci pisać nie umieją, przez nas podpisany został
Xiądz Andrzej Trębowski Proboszcz Jadowski
 
Kielak, Józef (I8359)
 
40 (Tekst oryginalny)
Działo się w Mieście Jadowie dnia trzynastego Stycznia Tysiąc ośmset trzydziestego pierwszego Roku o godzinie trzeciej po południu. Stawił się Jan Kielak służący w Jadowie maiący lat trzydzieści w obecności Józefa Tryfona lat trzydzieści sześć gospodarza i Michała Dula lat pięćdziesiąt komornka obadway zamieszkali w Jadowie i okazał nam dwoje bliźniąt iedno płci męzkiej drugie płci żeńskiej urodzone w Jadowie na dniu dzisiejszym o godzinie pierwszej po południu z iego Małżonki Józefy z Mikułów lat trzydzieści maiącej. Bliźniętom tym na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym przez Xsiędza Antoniego Zembrzuskiego Wikaryusza Jadowskiego nadane zostały imiona pierwszemu Paweł a drugiemu Maryanna a rodzicami zaś chrzestnemi byli wyżej wspomniany Józef Tryfon i Katarzyna Gierakowa a Maryanny Szymon Pękala gospodarz z Borzyn lat czterydzieści maiący i Ludwika Łoniewska.
Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, a gdy ci pisać nie umieją, przez nas podpisany został
Xiądz Adam Dobrowolski Proboszcz Jadowski
 
Kielak, Paweł (I6403)
 
41 (Tekst oryginalny)
Działo się w Mieście Jadowie dnia trzynastego Stycznia Tysiąc ośmset trzydziestego pierwszego Roku o godzinie trzeciej po południu. Stawił się Jan Kielak służący w Jadowie maiący lat trzydzieści w obecności Józefa Tryfona lat trzydzieści sześć gospodarza i Michała Dula lat pięćdziesiąt komornka obadway zamieszkali w Jadowie i okazał nam dwoje bliźniąt iedno płci męzkiej drugie płci żeńskiej urodzone w Jadowie na dniu dzisiejszym o godzinie pierwszej po południu z iego Małżonki Józefy z Mikułów lat trzydzieści maiącej. Bliźniętom tym na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym przez Xsiędza Antoniego Zembrzuskiego Wikaryusza Jadowskiego nadane zostały imiona pierwszemu Paweł a drugiemu Maryanna a rodzicami zaś chrzestnemi byli wyżej wspomniany Józef Tryfon i Katarzyna Gierakowa a Maryanny Szymon Pękala gospodarz z Borzyn lat czterydzieści maiący i Ludwika Łoniewska.
Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, a gdy ci pisać nie umieją, przez nas podpisany został
Xiądz Adam Dobrowolski Proboszcz Jadowski 
Kielak, Marianna (I6404)
 
42 (Tekst oryginalny)
Roku tysiąc ośmset dwudziestego piątego, dnia drugiego miesiąca grudnia o godzinie trzeciej po południu. Przed nami Proboszczem i Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Jadowskiej Powiatu Stanisławowskiego w Województwie Warszawskim stawił się Jan Kielak, Oyciec lat liczący dwadzieścia cztery Wyrobnik w Jadowie osiadły i okazał nam dziecię płci Męskiej które urodziło się w domu jego pod numerem czterdziestym ósmym w dniu dzisiejszym o godzinie trzeciej rano z jego miesiąca i roku bieżącego oświadczając iż iest spłodzone z Niego i Józefy z Mikulskich dwadzieścia sześć lat maiącej jego Małżonki i życzeniem jego nadać mu imię Franciszek. Po uczynieniu … oświadczenia i okazania Dziecięcia które nastąpiło w przytomności Macieja Traczyka lat liczącego trzydzieści tudzież Ignacego Kruka lat liczącego czterdzieści gospodarzy w Jadowie osiadłych Sąsiadów. Akt ten niniejszy Stawającym przeczytany i przez nas podpisany został iako że osoby w Akcie wyrażone pisać nie umieją.
Xiądz Adam Dobrowolski Proboszcz i Urzędnik Stanu Cywilnego
 
Kielak, Franciszek (I8358)
 
43 (Tekst oryginalny)
Działo się w mieście Jadowie dnia osiemnastego Lstopada roku Tysiąc ośmset pięćdziesiątego o godzinie czwartej po południu. Wiadomo czynimy, iż w przytomności Świadków Jana Wierzbickiego lat trzydzieści pięć i Walentego Archicińskiego lat pięćdziesiąt ośm mających obudwu Gospodarzy zamieszkałych w Jadowie na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Stanisławem Kielakiem Kawalerem lat dwadzieścia cztery mającym urodzonym i zamieszkałym w Jadowie tejże Parafii synem Jana i niegdyś Józefy z Mikulskich małżonków Kielaków, a Panną Marianną Mdzewską lat dwadzieścia dwa mającą, córką Karola i Frańciszki z Kar... małżonków Mdzewskich zamieszkałą w Jadowie. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w Parafii Jadowskiej w dniach dwudziestym, dwudziestym siódmym Października i trzecim Listopada roku bieżącego. Oraz ustne zezwolenie Rodziców obojga młodych, jako też ich własna wola połączenia się ze sobą węzłem małżeńskim. Żadne tamowanie małżeństwa nie zaszło. Nowi małżonkowie oświadczają iż umowy przedślubnej nie zawarli żadnej. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany i gdy ci pisać nieumiejącym przez nas tylko podpisany został.
Xsiądz Andrzej Trębowski Proboszcz Jadowski
 
Rodzina: Stanisław Kielak / Marianna Kielak (z domu Mdzewska) (F1892)
 
44 (tłum z j.rosyjskiego)

Sporządzony we wsi Postoliska 1 (13 ) maja 1893 roku o godzinie 3 po południu pojawili się Karol Skowronek lat 35 i Józef Ołdak lat 32 od urodzenia, rolnicy mieszkający we wsi Chrzęsne i zawiadomili, że dnia wczorajszego o godzinie 11 rano umarła we wsi Chrzęsne Marianna Kielak urodzona Szewczyk (Maryanna z Szewczyków Kielak) wdowa, 65 lat od urodzenia. Urodzona i mieszkająca przy swoim synu we wsi Chrzęsne na gospodarstwie, córka Piotra i Jadwigi małżonków Szewczyk.
Po naocznym stwierdzeniu śmierci Marianny Kielak akt ten obecnym przeczytany i jako nie piśmiennym nami tylko podpisany
Kilka podpisów nieczytelnych  
Kielak, Marianna Szewczyk (I664)
 
45 (tłum. z j. rosyjskiego)
Działo się we wsi Tłuszcz dwudziestego czwartego Listopada/szóstego dnia Grudnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego czwartego roku o godzinie drugiej po południu. Zjawili się osobiście Tomasz Kielak, trzydzieści cztery lata liczący, gospodarz mieszkający we wsi Tłuszcz w towarzystwie Marcina Kruka, dwadzieścia osiem lat mającego, a także Antoniego Kruka, trzydzieści lat od urodzenia liczącego, gospodarzy mieszkających we wsi Tłuszcz i okazali nam niemowlę płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Tłuszcz trzynastego Listopada (1874.11.25) o godzinie pierwszej nad ranem, z prawnej jego żony Agnieszki z Kruków, trzydzieści lat mającej. Niemowlęciu temu na Chrzcie Świętym Onego czasu nadano imię Katarzyna, a rodzicami chrzestnymi jego byli Wojciech Ołdak i Magdalena Rafalik
Akt ten zgłaszającemu i stawającym przeczytany i z racji ich niepiśmienności nami tylko podpisany.
Ksiądz Romuald Batogowski
 
Trojanek, Katarzyna Kielak (I5003)
 
46 (tłum. z j.rosyjskiego)

Działo się w wsi Postoliska 28 lipca (9 sierpnia) 1872 roku o 2 godzinie po południu zjawili się Piotr Kielak 49 lat i Antoni Kaska 45 lat od urodzenia, rolnicy mieszkający we wsi Chrzęsne. Zawiadomili, że wczorajszego dnia bieżącego miesiąca i roku o godzinie 7 rano umarła w wsi Chrzęsne Franciszka Kielak 6 miesięcy od urodzenia. Urodzona we wsi Chrzęsne, córka Piotra i Maryjanny, urodzonej Szewczyk małżonków Kielak.
Po naocznym potwierdzeniu zgonu Franciszki Kielak akt ten obecnym przeczytano i z powodu ich niepiśmienności nami podpisano.
Podpisy nieczytelne  
Kielak, Franciszka (I849)
 
47 (tłum. z j.rosyjskiego)

Działo się w wsi Postoliska 28 marca (9 kwietnia) 1876 roku o godzinie 11 rano zjawili się Tomasz Perkowski 65 lat i Piotr Redkiewicz 37 lat od urodzenia, rolnicy mieszkający w Postoliskach i objawili że w wczorajszego dnia bieżącego miesiąca i roku o 10 godzinie rano umarł we wsi Postoliska Piotr Kielak, sześć tygodni od urodzenia, urodzony tamże, syn Tomasza i Franciszki urodzonej Perkowska, małżonków Kielak. Po naocznym stwierdzeniu śmierci Piotra Kielaka akt ten obecnym przeczytano i z powodu ich nie piśmienności nami podpisano
Podpisy nieczytelne.  
Kielak, Piotr (I846)
 
48 (tłum. z j.rosyjskiego)

Działo się we wsi Postoliska dwudziestego szóstego Listopada/ósmego dnia Grudnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego piątego roku o godzinie drugiej po południu. Zjawili się Stanisław Perkowski trzydzieści siedem lat i Józef Ołdak, dwadzieścia sześć lat liczący od urodzenia, gospodarze mieszkający we wsi Chrzęsne i oznajmili, że wczorajszego dnia bieżącego miesiąca o godzinie piątej po południu umarł we wsi Chrzęsne Piotr Kielak sześćdziesiąt sześć lat od urodzenia mający, urodzony w Kruszach syn Mateusza i Elżbiety (?!?) małżonków Kielak, pozostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Mariannę, urodzoną Szewczyk. Po naocznym stwierdzeniu śmierci Piotra Kielaka akt ten stawiającym przeczytano i nami podpisano.
Ks. Batogowski
 
Kielak, Piotr (I663)
 
49 (tłum. z j.rosyjskiego)

Sporządzony we wsi Postoliska 13 (26) sierpnia 1904 roku o godzinie 9 rano przybyli Tomasz Kielak 45 lat i Stanisław Kaska 30 lat od urodzenia, rolnicy ze wsi Chrzęsne i objawili że wczorajszego dnia dwie godziny po północy umarła we wsi Chrzęsne Czesława Kielak, siedem tygodni od urodzenia, córka Jana i Katarzyny urodzonej Wójcik, małżonków Kielak, urodzona i mieszkająca przy rodzicach we wsi Chrzęsne
Po naocznym stwierdzeniu śmierci Czesławy Kielak akt ten sporządzony, zawiadamiającym przeczytany nimi i nami podpisany.

Podpisy: Tomasz Kielak Stanisław Kaska i podpis nieczytelny urzędnika.  
Kielak, Czesława (I275)
 
50 (tłum. z j.rosyjskiego)

Sporządzony we wsi Postoliska 26 listopada (ósmego grudnia) 1893 roku o godzinie 9 rano pojawili się Stanisław Kielak 25 lat i Jan Matusiak 45 lat od urodzenia, pracujący na kolei, zamieszkali we wsi Chrzęsne i poinformowali, że wczorajszej daty o godzinie 6 rano umarła we wsi Chrzęsne Anna Kielak, jednego miesiąca od urodzenia. Urodzona i mieszkająca przy rodzicach we wsi Chrzęsne, córka wyżej wspomnianego Stanisława Kielaka i Marianny urodzonej Wójcik, małżonków Kielak. Według naocznego stwierdzenia zejścia Anny Kielak akt ten obecnym przeczytano i z powodu ich niepiśmienności nami tylko podpisano.  
Kielak, Anna (I231)
 

      1 2 3 4 5 ... 149» Dalej»


Informacje administratora

Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.