arrow
Blog Gontowiec Podróżny  |  Wiki Kielakowie.com  |  FORUM  |  Pomoc  | 

treeKielakowie.com

podróże naszej rodziny w czasie

Statystyki


Drzewo:  

 Opis   Liczba 
Osoby 128,400  
Mężczyźni 66,565 (51,84%)  
Kobiety 61,829 (48,15%)  
Osoby nieznanej płci 6 (0%)  
Żyjący 7,890  
Rodziny 45,875  
Unikalne nazwiska 11,402  
Wszystkie Zdjęcia 7,379  
Wszystkie Dokumenty 405  
Wszystkie Nagrobki 1,612  
Wszystkie Historie 77  
Wszystkie Nagrania 6  
Wszystkie Filmy 18  
Wszystkie Artykuły 102  
Wszystkie Mapy 15  
Wszystkie Metryki 1,358  
Wszystkie Nekrologi 309  
Wszystkie Odznaczenia 41  
Wszystkie Parafie 53  
Wszystkie Postoliska 622  
Wszystkie Herby 276  
Źródła 1,576  
Liczba odwołań do źródeł 72,692  
Średnia długość życia1 53 lat, 53 dni  
Najwcześniej urodzony/a (Hunya ben Natan ok. 1  

 Najstarsi zmarli1   wiek 
Ludwika Wiktoria Ewa Dziewanowska 105 lat 6 dni  
Szymon Zakrzewski 105 lat  
Stanisław Tułodziecki 105 lat  
Bolesław Stefan Przedpełski 104 lat 34 dni  
Anna Kaczmarek (z domu NN) 104 lat  
Bronisława Sloka (z domu Rymaszewska) 104 lat  
Stanisław Jankowski 104 lat  
Maria Magdalena Jurasz 103 lat 332 dni  
Henryka Sztandur (z domu Domagalska) 103 lat 236 dni  
Helena Pawłowska (z domu Witt) 103 lat  


1 Obliczenia wieku dotycza tylko osób z podanymi datami urodzenia oraz zgonu. Przy niepełnych datach (np. data ur. podana jako "1945" lub "JAN 1860") obliczenia są mniej dokładne.


Informacje administratora

Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.