Blog Gontowiec podróżny  |  Wiki Kielakowie.com  |  Archiwum GP  |  Pomoc  |  Rejestracja nowego konta użytkownika

Kielakowie.com

podróże naszej rodziny w czasie

Statystyki


Drzewo:  

 Opis   Liczba 
Wszystkie osoby 110,952  
Wszyscy mężczyźni 57,574 (51,89%)  
Wszystkie kobiety 53,374 (48,11%)  
Wszyscy nieznanej płci 4 (0%)  
Wszyscy żyjący 7,581  
Wszystkie rodziny 38,677  
Wszystkie unikalne nazwiska 10,082  
Wszystkie Zdjęcia 6,996  
Wszystkie Dokumenty 365  
Wszystkie Nagrobki 1,417  
Wszystkie Historie 53  
Wszystkie Nagrania 6  
Wszystkie Filmy 18  
Wszystkie Artykuły 85  
Wszystkie Mapy 14  
Wszystkie Metryki 1,215  
Wszystkie Nekrologi 257  
Wszystkie Odznaczenia 39  
Wszystkie Parafie 53  
Wszystkie Postoliska 622  
Wszystkie Herby 253  
Wszystkie źródła 1,334  
Średnia długość życia1 52 lat, 183 dni  
Najwcześniej urodzony/a (Hunya ben Natan ok. 1  

 Najstarsi zmarli1   wiek 
Ludwika Wiktoria Ewa Dziewanowska 105 lat 6 dni  
Szymon Zakrzewski 105 lat  
Stanisław Tułodziecki 105 lat  
Anna Kaczmarek (z domu NN) 104 lat  
Bronisława Sloka (z domu Rymaszewska) 104 lat  
Maria Magdalena Jurasz 103 lat 332 dni  
Henryka Sztandur (z domu Domagalska) 103 lat 236 dni  
Helena Pawłowska (z domu Witt) 103 lat  
Maria Zabłocka-Beczkowicz (z domu Zabłocka) 102 lat 281 dni  
Zofia Suska (z domu Sztandur) 102 lat 67 dni  


1 Obliczenia bazujące na wieku odnoszą się do osób z podaną datą urodzenia oraz śmierci. Przy niepełnych datach(np., data urodzenia podana jako "1945" lub "JAN 1860"), obliczenia mogą być nieprecyzyjne.


Informacje administratora

Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.